تولد دوباره ، رشد جدید ، منبع درآمد جدید

 
 
 
 

شرکت مدیریت صادرات پادراسپنتا شهران (سهامی خاص) با شماره ثبت 58153 در پانزدهم فروردین ماه 1396 در شهر اصفهان با هدف ارائه خدمات تجارت بین الملل و تعهد در قبال حفظ روابط بلند مدت با تولیدکنندگان ، تجار، توزیع کنندگان ، مصرف کنندگان نهایی و دیگر بخش های زنجیرۀ تامین تاسیس گردید.