شرکت پادرا در راستای اجرای ماموریت خود̨ تعهد در انجام موارد ذیل را همواره در اولویت قرار داده است:
✓ معرفی استعدادها و پتانسیل های علمی و عملی بومی در عرصه های بین الملل
✓ اجرای خدمات تجاری به صورت استراتژیک و تکنیکی
✓ مدیریت و سرعت بخشیدن به پروسه صادرات با رویکرد مدیریت کیفیت محصولات بومی و کاهش رقابتی هزینه های پیش رو برای ورود به بازارهای جهانی
✓ توسعه ، ارتقا و حمایت مستمر از محصولات تولید داخل از طریق هدایت آنها به سمت و سوی استاندارد های بین المللی و با تکیه بر تخصص تیمی
✓ ارائه خدمات بازرگانی ، مدیریتی ، مالی ، مشاوره ای و آموزشی منطبق بر استانداردهای شرکت های بین المللی
✓ مدیریت استراتژیک و کارآمد زنجیره تامین در اجرای پروسه صادرات
✓ تامین نیازهای مشتریان خود بواسطه افزودن ارزش های کمی و کیفی به محصولات و خدماتشان از طریق مدیریت C.O.P مورد نیاز آنها
✓ تهیه یک نقشه راه برای کسب و کار موفق برای مشتریان با در نظر گرفتن :
• مدیریت کیفیت فراگیر ( TQM )
• انگیزه ها و چالش های بازار های بین المللی
• توسعه کسب و کار در بازارهای بی ثباث بر اساس IM®Lead Concept
• تحلیل SWOT
✓ تقویت شرایط برد- برد در تجارت با همتایان بین الملل
✓ ارائه خدمات با نتایج قابل اندازه گیری
✓ فراهم نمودن یک محیط کاری الهام بخش که در آن اعضای تیم پادرا دغدغه ای جز ارتقاء مهارت ها و سطح دانش خود نداشته باشند