اگر چه واردات بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران را تشکیل می دهد اما معمولا این امر به سبک سنتی و یا به دلیل فقدان مهارت های لازم و تکیه بر روش ها و افکار قدیمی همراه با طیف وسیعی از اشتباهات فنی و غیر فنی در تجارت بین الملل در حال انجام گرفتن می باشد .
به همین منظور شرکت پادرا با هدف به حداقل رساندن موانع و مشکلات در امر واردات ، پکیج پیشنهادی خود را که دارای مزیت رقابتی در زمینه های زیر و در بر گیرنده جنبه های بازرگانی ،مدیریتی ، مالی و صنعتی واردات می باشد ارایه میدهد:
✓ منبع یابی واردات
✓ عارضه یابی واردات و تشریفاتی گمرکی مربوط به آن
✓ مذاکره و چانه زنی حرفه ای با تامین کنندگان و واسطه ها در زنجیره تامین
✓ مدیریت حرفه ای و دارای صلاحیت در امور قراردادها ( CPCM )