با توجه به قرار گرفتن در عصر فراصنعت و ظهور رقیبان خلاق و چابک ، شرکتها، بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی، بالاخص واحدهایی که در چرخه عمر سازمانی خود مرحله بلوغ را سپری کرده اند ، برای موفقیت خود نیاز به تغییر دیدگاه و روی آوردن به سه اصل "تولد دوباره" ، "رشد جدید" و "منبع درآمد جدید" که شرکت پادرا قویاً بر مبنای این سه اصل تاسیس شده است می باشند.
شرکت پادرا معتقد است که چنین سه اصل مهمی جز از طریق همکاری و مشارکت با بازارهای بین الملل و همچنین از طریق صادرات موثر و نه صادرات موقت و مقطعی قابل دستیابی نخواهند بود. بر همین اساس ، شرکت پادرا دارای آمادگی لازم برای ارائه خدمات صادراتی خود به شرح ذیل می باشد :
✓ تحلیل و انتخاب بازار هدف
✓ تحلیل هزینه یابی چرخه کامل عمر محصول ( T.L.C.C ) و آماده سازی کمی و کیفی آن برای ورود به بازار هدف
✓ ارائه الزامات و پیشنهاد مارک گذاری و بسته بندی محصول صادراتی
✓ تعیین دقیق هزینه های حمل و نقل ، بیمه و .......
✓ تهیه و ارائه استراتژی های دسترسی و نفوذ به بازار هدف
✓ تهیه پلن صادراتی
✓ بازاریابی و منبع یابی بین الملل
✓ ارائه متدها و راهکار های پرداخت بین المللی
✓ مدیریت ریسک پرداخت های بین المللی و تعهدات قرارداری طرفین
✓ مکاتبه و مذاکره موثر با منابع تجاری و منطبق بر استانداردهای بین المللی
✓ تهیه و تنظیم قرارداد فروش صادراتی و ارائه مشاوره و راهکارهای حقوقی مربوطه
✓ تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز صادرات کالا و یا اخذ مناقصات بین المللی خارج از کشور
✓ مذاکره برای کسب مجوز های صادراتی
✓ مشاوره ، هماهنگی و اجرای تشریفات حمل و نقل ، بیمه و امور گمرکی جهت ترخیص صادراتی
✓ ارائه خدمات انبار داری در بازار هدف
✓ مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM )
✓ ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان
✓ تجهیز و راه اندازی فعالیت های نمایشگاهی داخلی و بین المللی با بهره گیری از تجربیات افراد متخصص در این زمینه
✓ صادرات خدمات