صادرات بدون انجام تحقیق و توسعه بازار به صورت جامع و تنها از طریق سفارش های خرید کالا به صورت اتفاقی که معمولا یک بار مصرف می باشند و یا حتی از طریق متدهای تحقیق بازار و کسب اطلاعات به صورت دست اول که معمولاً پر هزینه و یا زمان بر می باشند معمولاً پاسخگوی نیاز صادر کنندگان نمی باشد.
به منظور حل مشکلات فوق و همچنین فراهم کردن دیدگاهی بهتر و فنی تر از بازارهای بین المللی، شرکت پادرا خدمات تحقیق و توسعه بازار خود را در زمینه های زیر ارائه می دهد:
✓ شناسایی محصول از طریق HS Code در سطوح 2 ، 4 ، 6 رقم و National Tariff Line
✓ شناسایی خدمات از طریق EBOPS
✓ ارزیابی ماهیانه، فصلی و سالیانه شاخص های تجاری در بازارهای بین المللی در دسترس
✓ ارزیابی بازارهای در دسترس از نظر میزان واردات، صادرات و تولید داخل
✓ ارزیابی بازارهای هدف داری پتانسیل از نظر نرخ رشد، موانع غیر تعرفه ای و تعرفه ای شامل Applied Tariffs، Specific Tariffs، AVEs، MFN Tariffs ، Preferential Tariffs و Bound Tariffs به منظور تبیین پلن های صادراتی بلندمدت
✓ تشخیص بازارهای روبه زوال در مقابل بازارهای رو به رشد و بازارهای سنتی در برابر بازارهای امروزی و استراتژی های نفوذ به انها
✓ بازاریابی و شناسایی کانال های توزیع و رقبا
✓ آموزش توزیع کنندگان در مورد نحوۀ بازاربایی هر محصول خاص
✓ ایجاد تقاضا در بازارهای بین المللی
✓ پردازش و پاسخ صحیح به تقاضای بازارهای بین المللی
✓ مدیریت روادید خارجی شامل اعزام و پذیرش هیئت های تجاری
✓ تحلیل FDI