شرکت مدیریت صادرات پادراسپنتا شهران (سهامی خاص) با شماره ثبت 58153 در پانزدهم فروردین ماه 1396 در شهر اصفهان با هدف ارائه خدمات تجارت بین الملل و تعهد در قبال حفظ روابط بلند مدت با تولیدکنندگان ، تجار، توزیع کنندگان ، مصرف کنندگان نهایی و دیگر بخش های زنجیرۀ تامین تاسیس و در تاريخ ١٣٩٦/٠٩/٢٢ موفق به ثبت برند خود به شماره ٢٨٨٥٩٨ گرديده است. شرکت پادرا با تکیه بر سوابق علمی و عملی تیم با تجربه خود و تخصص درزمینه تجارت بین الملل مصمم به معرفی پتانسیل های تجاری و خدماتی کشور عزیزمان ایران در بازار های جهانی و داشتن همکاری های کار آمد ، موثر و نظام مند با بخش های مختلف در تجارت بین الملل می باشد.