عنصر اصلی چشم انداز و رسالت شرکت پادرا یادگیری مستمر و خلاقانه می باشد. بر همین اساس و از طریق همکاری نزدیک با متخصصین مختلف ، شرکت پادرا در ارائه تخصصی خدمات آموزشی و مشاوره ای در زمینه های تجارت بین الملل، مدیریت ، امور مالی و صنعتی آمادگی لازم را دارا می باشد و در این امر همواره موفقیت مشتریان خود در کسب و کارشان را سرلوحۀ فعالیت های خود قرار داده است.